Fenolne smole za utrjevanje naftnih vrtin

Fenolne smole za oplaščanje peska za utrjevanje vrtin

Materiali za utrjevanje naftnih in plinskih vrtin so vsako leto pomembnejši, saj se kopljejo nove, globlje vrtine in stare vrtine so še naprej v uporabi. Povpraševanje po izdelanih “proppantih” (pesek suspendiran v tekočini za ohranjanje odprtosti razpok) narašča zaradi tradicionalne uporabe v plitvejših vrtinah in v globokih vrtinah z visokotlačno stisnjenimi plinotesnimi plastmi, kjer stimulacija vrtin poteka na prevelikih globinah za neoplaščen pesek, vendar je zaradi stroškov oplaščen pesek bolj primeren kot keramični proppanti.

Družba Fenolit je prvič vstopila na trg proppantov/utrjevanja vrtin leta 1995 in od takrat razvila več izdelkov za to industrijo.

Izdelki, razviti za trg proppantov, izpolnjujejo posebne potrebe naših strank, ki si prizadevajo za povečanje proizvodnje iz obstoječih vrtin in tudi vrtajo globlje, da bi izkoristili tesnejše bolj stisnjene plasti z nahajališči naravnega plina. Z razvojem hidravličnega lomljenja in izdelanih proppantov visoke trdnosti je vse to postalo mogoče.

Ponosni smo, da z lastnimi inovacijami in znanjem pomaga dosegati cilje svojih strank. Na tej osnovi bomo še naprej gradili svojo ponudbo fenolnih smol za uporabo pri utrjevanju vrtin.

OH