Trajnost in ekologija

Ekološko čisti tehnološki postopki
in skrb za okolje

V družbi Fenolit d.d. vodimo in uresničujemo tako poslovno politiko, katere najpomembnejše vodilo in poslanstvo so ekološko čisti tehnološki postopki in skrb za okolje.

Najpomebnejši pristop pri izvajanju naše poslovne dejavnosti je preprečevanje vseh vrst vplivov na okolje. Zagotovljene imamo učinkovite ekološko čiste tehnolške postopke, ki delujejo v zaprtih in hermetiziranih sistemih, tako da ni škodljivih vplivov na okolje.

Z razvojem linije fenolnih smol smo uporabili novo tehnologijo s povečanjem deleža naravnih surovin, kjer smo fosilne surovine nadomestili s trajnostnimi in še dodatno prispevali k boljši okoljski učinkovitosti.

Inovacije in trajnost so glavna gonila sila družbe Fenolit d. d. Naš oddelek za raziskave in razvoj se osredotoča na raziskave trajnostnih surovin in si prizadeva za povečanje njihove uporabe, v partnerstvu z univerzami in raziskovalnimi inštituti pa smo razvili bolj trajnostne fenolne smole.

OH

Trajnost in ekologija z roko v roki

Uvedene imamo sodobne analitske metode in analitske aparature ter laboratorije, s pomočjo katerih vodimo čistilne naprave.
Za stalno skrb za okolje imamo zaposlene visoko strokovne kadre.

Za zaključek naj poudarimo, da imamo uprava in vsi zaposleni visoko ekološko zavest in kulturo, da dosegamo odlične rezultate in vsa naša ekološka prizadevanja, rezultati in investicije so dokaz pozitivnega ter odgovornega odnosa družbe do našega naravnega okolja.