Fenolne smole za pene

Fenolne smole za gradbene in rudniške pene

Fenolna pena se uporablja na različnih tržnih področjih, kot so toplotna izolacija, podpora svežim cvetlicam (ikebane), kot hitra podpora in izolacija v rudnikih in predorih, kot ekspanzivna protipožarna zaščita za zapiranje požarnih sektorjev ter pri izdelavi ortopedskih odtisov stopal.

Fenolne pene se razlikujejo po celični strukturi. Zaprte celice so potrebne za toplotnoizolacijske pene, medtem ko so popolnoma odprte celice potrebne za pene za rože. Uporaba v rudnikih in predorih zahteva izjemno hitro tvorbo fenolnih pen s pripadajočimi ognjevarnimi lastnostmi.

Komponente, ki se običajno uporabljajo pri proizvodnji fenolnih pen, so tekoča fenolna smola vrste resol, površinsko aktivna snov, penilec in kislinski utrjevalec.

Fenolit pod blagovno znamko BOROFEN® ponuja ustrezne tekoče fenolne smole tipa resol, ki so primerne za posamezna področja proizvodnje fenolne pene.

OH