Fenolne smole za livarsko industrijo

Fenolne smole za livarsko industrijo

Livarske smole se uporabljajo kot vezivo za pesek v livarnah za izdelavo jeder in kalupov za majhne in velike ulitke, za ulivanje izdelkov iz železa, nodularne litine, jekla ali barvnih kovin. Zaželene lastnosti utrjevanja teh materialov omogočajo njihovo uporabo v visoko posodobljeni in avtomatizirani opremi. Različni postopki izdelave jeder in kalupov temeljijo na tehnologiji kemičnega litja, naša veziva pa se nenehno prilagajajo spremembam procesov in ukrepov za racionalizacijo ter izpolnjujejo zahteve glede delovnega mesta in varstva okolja.

Družba Fenolit d. d. pod blagovnima znamkama BOROFEN® in BOROFUR® ponuja vrsto različnih veziv iz fenolnih in furanskih smol za različne postopke.

1. Postopek NO BAKE (hladno utrjevanje z neposrednim dodajanjem utrjevalca)

Ta postopek je primeren predvsem za kompleksne maloserijske (unikatne) ulitke z visoko kvaliteto površine in nizkimi tolerančnimi mejami. S tem postopkom je mogoč izdelati kalupe tudi več deset ton težke ulitke.

 

Ločimo tri tipe:

OH
  • Furanski No-Bake: postopek za vse vrste ulitkov; dobre lastnosti pri rokovanju in predelavi; različne vsebnosti furfuril alkohola in dušika.
  • Fenolni No-Bake: ekonomska alternativa furanskemu postopku No-Bake; večja toplotna stabilnost; počasnejše strjevanje je mogoče nadomestiti z izbiro ustreznega utrjevalca; nizke vrednosti fenola, dušika in formaldehida.
  • Ester No-Bake (Alpha-Set): temelji na uporabi različnih estrov organskih kislin kot latentnih katalizatorjev utrjevanja resolnih smol. Priporočljivo za litje jekla; brez dušika in žvepla; možnost uporabe kromitnega ali olivinskega peska (alkalne formirne matrice).

Uporaba: težko litje, litje jekla, litje nodularne litine, siva litina.

2. Postopek GAS-CURING (hladno utrjevanje s pomočjo plinov )

Pri tem postopku se uporabljajo resolne smole.

  • Cold-box: širok spekter uporabe, dolga življenjska doba tudi pri uporabi regeneriranega peska, daljši intervali čiščenja, visoka stopnja takojšnje trdnosti, majhna občutljivost na vplive vlage.
  • Beta-Set (postopek MF Cold-Box): brez dušika in žvepla; kot utrjevalec se uporablja metil formiat; v jedru škatle se ne nabira smola; ne nastaja sijajni ogljik; visoka toplotna stabilnost; posebej primeren za litje jekla.
  • Resol CO2: podobne lastnosti kot beta-set; plin CO2 ne povzroča težav z emisijami; alternativa postopku beta-set in postopku vodnega stekla. V primerjavi z postopkom »cold-box« in »beta set« so trdnosti livarskih kalupov nekoliko nižje.

Uporaba: serijsko litje, težko litje, litje jekla, litje nodularne litine, siva litina.

3. Vroče in toplo oplaščanje peska (Croning in Shell Molding Process)

Pri vročem in toplem oplaščenju se uporabljajo večinoma novolačne smole. Običajno je utrjevalec heksametilen-tetramin.

  • Za vroče oplaščanje so na voljo fenolne smole v obliki lusk ali pastil z nizko vsebnostjo prahu, za toplo oplaščanje so na voljo raztopine smol v metanolu.

Uporaba: serijsko litje, litje jekla, litje nodularne litine, siva litina.