Fenolne smole za kameno in stekleno volno

Fenolne smole za kameno in stekleno volno

Mineralna volna je ena od najbolj znanih vrst izolacijskih materialov. Široko se uporablja na vseh področjih industrije, zlasti v transportni in gradbeni industriji za toplotno, zvočno in protipožarno zaščito.

Na trgu prevladujeta dve vrsti izolacijske volne, in sicer steklena in kamena volna. Pri proizvodnji teh dveh izolacijskih materialov so fenol formadehidne smole so ključne, saj izolacijskim panelom zagotavljajo končne mehanske lastnosti. Brez uporabe veziva večina aplikacij ne bi bila mogoča. Pomembni lastnosti fenol formaldehidne smole sta visoka termična in kemična obstojnost.

Lastnosti steklene in kamene volne, pri kateri je bilo kot vezivo uporabljena fenolna smole (mehanska trdnost, barva, toplotna odpornost, emisije, vonj), so odvisne od sestave veziva, proizvodne metode in parametrov obdelave.

Fenolne smole za povezovanje vlaken pri mineralni volni izpolnjujejo visoke kakovostne in okoljske zahteve. Pred uporabo se smola lahko zmeša s sečnino, amoniakom, amonijevim sulfatom, silani in olji za vezavo prahu ter razredči na vsebnost suhe snovi 2 % in 30 %. Prosti formaldehid, ki je še vedno prisoten v smoli, se kemično veže. Hitrost utrjevanja se uravnava z amonijevim sulfatom.

OH

Ostali dodatki, kot so silani, povečajo oprijem veziva na vlakna in omogočajo izdelavo izdelkov s posebno dobro vodoodbojnostjo (izolacija za fasade … ). Veziva za prah zmanjšujejo prašenje in izboljšujejo “oprijem” mineralne volne. Odvisno od načina uporabe je vsebnost veziva v takšnih izolacijskih izdelkih med 0,5 in 10 % fenolne smole glede na maso vlaken.

Podjetje Fenolit d. d. za proizvajalce mineralne volne pod blagovno znamko BOROFEN® ponuja vrsto različnih primernih veziv, ki ustrezajo zahtevam glede vrste uporabljenih vlaken ali mešanic vlaken, premaznega in povezovalnega učinka veziva, vsebnosti veziva v izolacijskem materialu, parametrov strjevanja, uporabljene procesne metode in podatkov o stiskanju ter zahtev glede emisij in vonja.