Fenolit d.d.

Urea - formaldehidne (UF) smole

Urea formaldehidne smole (polimeri) se pridobivajo z reakcijo polikondenzacije uree in formaldehida (monomeri).

UF smole so v večini uporabne za lepljenje lesnih produktov zaradi stroška, učinkovitosti in visoke reaktivnosti.