Fenolit d.d.

Fenol - formaldehidne (PF) smole

Fenolne smole (polimeri) se pridobivajo z reakcijo fenolov z aldehidi (monomeri). Fenol in formaldehid sta najpomembnejši komponenti pri proizvodnji komercialnih fenolnih smol.

Reakcije formaldehida s fenolom lahko vodimo bodisi do toplotno reaktivnih resolov ali do stabilnih novolakov, odvisno od vrste katalizatorja in molskega razmerja formaldehida in fenola.

Resoli so ponavadi nerejeni iz fenol-formaldehidne mešanice v kateri je aldehid v molskem presežku. Fenol in formaldehid reagirata do določene stopnje kondenzacije, pri kateri je PF smola še zmeraj tekoča in/ali topna. Za polikondenzacijsko reakcijo se uporablja bazičen katalizator. Zamreževanje resolov dosegamo s segrevanjem in/ali dodatkom katalizatorja.

Novolaki se v glavnem pripravljajo z rahlim molarnim prebitkom fenola. Molekulska teža polimera je določena z molskim razmerjem monomerov, kjer se formaldehid med reakcijo polikondenzacije v celoti porabi. Zamreževanje novolakov se lahko izvaja z dodatkom formaldehida in/ali formaldehidnih donorov, kot je heksametilentetramin (HEXA).

Najpogostejša področja uporabe PF smol so lesni materiali, izolacijski materiali z anorganskimi vlakni, PMC mase, laminati, livarstvo, brusni materiali in še kje.