Fenolit d.d.

Oddelek raziskav in razvoja

Za razvoj novih produktov in za podporo tehnološkim procesom naših kupcev, so naši laboratoriji opremljeni z najnovejšo opremo kot je IR in UV spektrofotometer, NMR (Nuklearna Magnetna Resonanca), GC (Plinska Kromatografija), GPC (Gelska Permeabilna Kromatografija), GC-MS (Plinska Kromatografija z Masnim Detektorjem).

S podporo moderno opremljenih laboratorijev lahko našim kupcem zagotavljamo visoko kvalitetne produkte v skladu z najvišjimi ekološkimi standardi.