Fenolne smole za industrijo barv in lakov

Fenolne smole za premaze

Uporaba fenolnih smol v formulacijah premazov zahteva ustrezno prilagoditev. Fenolne smole za premaze so večinoma modificirane smole ali pa je fenol nadomeščen z alkilfenoli.

Premazi iz fenolnih smol običajno vsebujejo vezivo, ki je lahko samo fenolna smola ali kombinacija z drugimi sintetičnimi smolami. Vezivo daje filmu dobre mehanske lastnosti in dobro kemijsko odpornost. Poleg veziva so prisotna topila, polnila in drugi dodatki, kot so pospeševalci, promotorji za boljši razliv in podobno.

OH