GASILSKA VAJA FENOLIT – pomlad 2023

GASILSKA VAJA FENOLIT - pomlad 2023

Gasilska vaja “Fenolit pomlad 2023” je bila izvedena v soboto, 01.04.2023 s pričetkom ob 9.
uri po namišljenem scenariju požara v skladiščnem prostoru gotovih izdelkov v podjetju
Fenolit d.d. Na vaji je sodelovalo 82 udeležencev iz najrazličnejših organizacij, ki bi bile
povezane v reševanje v primeru večje nesreče na lokaciji. Tako so se vaje udeležili župan
občine Borovnica, g. Peter Črnilogar, visoki predstavniki Gasilske Zveze Vrhnika (nova
predsednica ga. Lenarčič Andreja, častni predsednik g. Vinko Keršmanc, poveljnik g.
Benjamin Svenšek), občinski poveljnik gasilcev Borovnica g. Jože Palčič, poveljnika CZ občin
Borovnica in Vrhnika, predstavniki ZD Vrhnika in nujne medicinske pomoči UKC Ljubljana,
predstavniki podjetja Fenolit Borovnica, gasilci Gasilske Brigade Ljubljana ter društev PIGD
Fenolit, PGD Borovnica, PGD Breg Pako in PGD Brezovica pri Borovnici.
Vaja se je izvajala po scenariju, v katerem se je v skladiščnem prostoru – šotoru gotovih
izdelkov zaradi nepravilnega dela prevrnil viličar, kar je posledično povzročilo požar na
viličarju in poškodbo upravljalca viličarja v šotoru. Po alarmu so se tako odzvali domači gasilci
PIGD Fenolit pod poveljstvom poveljnika PIGD Fenolit g. Toneta Urbasa in začeli z gašenjem s
penilom z avtocisterno s topom (AC 16/40) v šotoru. Ker pa naj bi se ogenj začel kljub
gašenju širiti in naj bi začel ogrožati ostale objekte v okolici, je vodja intervencije zahteval
alarmiranje vseh gasilskih enot v Občini Borovnica ter enoto Prve pomoči. Poleg gašenja
požara bi bilo potrebno, zaradi ogrožanja okoliških objektov objektov, vzpostaviti varovanje
(hlajenje) le teh. Za dodaten odvzem vode se je vzpostavila črpalka iz bazena hladilnih
stolpov na lokaciji. PGD Borovnica je pripravila tudi opremo za dekontaminacijo.

Vaja je preverila odzivnost in pripravljenost enot in posameznih organizacij na morebitne
dejanske nesreče, analiza vaje pa je sigurno doprinesla nekatera dodatna razmišljanja glede
pomembnosti pravilne uporabe penila na takšnih objektih kot je Fenolit d.d. ter
pomembnost hitrega in pravilnega informiranja vseh deležnikov v okviru skupnega
sodelovanja pri tovrstnih nesrečah. Praktične vaje so nenadomestljiv vir izkušenj, preverjanja
in utrjevanja teoretično pridobljenega znanja ter vpeljevanja vseh veščin v realni svet na
terenu, zato morajo biti glavno gonilo pri mesebojnem sodelovanju v okviru preprečevanja in
omejevanja posledic večjih industrijskih in drugih nesreč.

 

mag. Mojca Jeraj, Fenolit d.d.

20230401_102656