29. skupščina delničarjev

29. skupščina delničarjev

Na podlagi in skladno s 33. členom statuta družbe Fenolit d.d., sintetične smole in mase, uprava sklicuje
29. skupščino delničarjev

ki bo v prostorih družbe Fenolit d.d., Breg pri Borovnici 22a, 1353 Borovnica, dne

22.08.2023 ob 15.00 uri.

Sklic 29. skupščine delničarjev