Fenolit d.d.

 

Obvestila

 • 23.7.2021

  Sklic skupščine delničarjev družbe Fenolit d.d. dne 23.8.2021

 • 23.12.2020

  V priloženih dokumentih je seznam obveznih preventivnih ukrepov za preprečevanje Covid-19, ki so jih dolžni spoštovati in izvajati vsi obiskovalci družbe Fenolit d.d.

  Preventivni ukrepi Preventive safety measures

 • 29.7.2020

  Sklic skupščine delničarjev družbe Fenolit d.d. dne 31.8.2020

 • 25.2.2020

  Vaja Fenolit 2020

  V torek, 25.02.2020, popoldan, nekaj minut čez peto uro, so se v podjetje Fenolit d.d., kjer so že bili v akciji gasilci prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Fenolit, pripeljala še gasilska vozila z gasilci PGD Breg-Pako, PGD Brezovica pri Borovnici in PGD Borovnica. Slednja so dobila poziv o požaru in ponesrečencu v obratu smol. Na srečo je šlo le za redno letno vajo vseh gasilskih društev občine Borovnica. Najprej so na prizorišče prišli gasilci PIGD Fenolit, ki so takoj začeli z gašenjem s peno. Po nekaj minutah so prišle okrepitve iz PGD Borovnica, ki so poleg pomoči pri gašenju nudile tudi prvo pomoč ponesrečeni osebi z zlomom noge. Bolničarji PGD Borovnica so ponesrečeni osebi uspešno imobilizirali nogo, poškodovanca zavarovali pred zunanjimi vplivi in mu nudili psihološko podporo. Gasilci PGD Breg - Pako in PGD Brezovica pri Borovnici so s hlajenjem okoliških objektov poskrbeli, da se požar ne bi razširil. Vodja vaje, poveljnik PIGD Fenolit, Tone Urbas, je o rezultatih vaje poročal poveljniku GZ Vrhnika, Benjaminu Svenšku in poveljniku poveljstva Borovnica, Jožetu Palčiču, ki sta pohvalila odlično izpeljano vajo in številčnost udeležbe. Gost vaje je bil poveljnik poveljstva Vrhnika, Bruno Govekar. Direktor podjetja Fenolit d.d., g. Slavko Žibret, se je vsem udeležencem zahvalil za uspešno izvedeno vajo in predlagal pogostejša skupna usposabljanja. Operativne vaje so namenjene usposabljanju gasilcev, da znajo odreagirati v pravih intervencijah. Vsi si želimo, da bi bilo slednjih čim manj.

  PIGD Fenolit

  Nekaj utrinkov z vaje : • 19.7.2019

  Sklic skupščine delničarjev družbe Fenolit d.d. dne 22.8.2019

 • 21.06.2019


  Naziv RRI projekta: Razvoj materiala - fenolnih pen - z vsebnostjo lignina v fenol formaldehidnih smolah

  Kratica projekta: Nova fenolna pena
  Trajanje projekta: 1. 10. 2018 – 30. 9. 2020
  Predvideno sofinanciranje projekta: 488.250,08 EUR

  Podjetje Fenolit tudi med konkurenti slovi kot eno najbolj inovativnih podjetij v razvoju novih materialov na osnovi fenola oziroma formaldehidnih smol. Nekateri pretekli patentirani razvojni projekti so podjetje postavili na sam svetovni vrh inovativnih podjetij s področja fenolnih smol, ki sicer ni tako širše poznano področje, da bi bilo podjetje Fenolit zaradi tega prepoznavno tudi med širšimi množicami.

  S prijavljenim projektom želimo vstopiti na trg z dodatno izboljšanim produktom fenolne pene z zaprto strukturo celic, ki bo surovinsko bazo na osnovi fosilnih surovin – fenola - v veliki meri nadomestil z naravnim in obnovljivim virom, pridobljenim iz rastlinske biomase - ligninom. Pri tem bo končni produkt najmanj ohranil lastnosti oziroma prednosti, ki jih ima pred konkurenčnimi produkti, oziroma bo imel še boljše termoizolativne lastnosti, kot jih imajo obstoječe fenolne pene. Zaradi boljših izolacijskih lastnosti končnega produkta - izolacijske pene z deležem lignina, bomo dosegli manjšo porabo fenola kot osnovne surovine za izdelavo fenol formaldehidnega polimera, s čimer bomo stroškovno pocenili proizvod, hkrati pa v veliki meri izboljšali lastnosti fenolne pene. Dodatno bo naša prednost v tem, da bomo velik del fenola nadomestili z naravnimi rastlinskimi fenolnimi derivati in povečali njihovo prijaznost do okolja.

  Navedeno prinaša bistveno izboljšavo v smislu obnovljivih virov kot nižanju porabe energentov končnih uporabnikov zaradi izboljšanih termoizolacijskih lastnosti. S tem v širšem obsegu sledimo načelom trajnostnega razvoja in pri tem stremimo k izboljšanju vsakodnevnega življenja ljudi in njihove varnosti.


  Glavni cilji projekta so:

  • Zvišanje hidrofobnosti materialov iz fenolnih pen za 30%,
  • Znižanje gorljivosti materiala z uporabo lignina (novi materiali so praktično negorljivi)
  • Ob istih učinkih bo potrebnih le 15 cm izolativnega materiala

  V primeru uspešno dokončanega razvoja bo nov material široko uporabljiv v gradbeni in avtomobilski industriji. Projekt razvoja metode za delno zamenjavo fenola z ligninom oziroma drugim naravnim substitum fenola se uvršča v večje področje 2.3. Slovenske strategije pametne specializacije – Industrija 4.0 , konkretneje v področje 2.3.4. Razvoj materialov kot končnih produktov.

  Operacija se izvaja v okviru "Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020", prednostne osi: "Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva". Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«. Več na spletni strani evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si


  “Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj”.

 • 20.11.2018

  Poročilo z vaje gašenje požara v Fenolit d.d.

  Družba Fenolit d.d. je v četrtek, 08.11.2018, organizirala taktično vajo gašenja izmišljenega požara v skladišču vnetljivih snovi. K sodelovanju so bili povabljeni tudi prostovoljni gasilci GD Borovnica in GD Breg-Pako. Vajo so spremljali predstavniki poveljstva GZ Vrhnika in poveljstva Borovnica. Glavni namen vaje je bil preverjanje usposobljenost enot in primernost njihovega odziva v primeru industrijske nesreče ter poglobiti sodelovanje med gasilskimi enotami za primer posredovanja pri industrijskih nesrečah. Enote so se uspešno povezale in skupaj izvedle vajo, pogasile izmišljen požar ter okrepile medsebojno sodelovanje.

  Nekaj utrinkov z vaje si lahko pogledate v preloženih fotografijah. • 8.11.2018

  Vaja Fenolit 2018 dne 8.11.2018

 • 19.7.2018

  Sklic skupščine delničarjev družbe Fenolit d.d. dne 24.8.2018

 • 19.7.2017

  Sklic skupščine delničarjev družbe Fenolit d.d. dne 24.8.2017

 • 31.01.2017

  Objava glede spremembe skupnega števila delnic z glasovalno pravico

  Skladno s 126. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Fenolit, sintetične smole in umetne mase, d.d., Breg 22a, 1353 Borovnica (v nadaljevanju: Fenolit d.d.) objavlja naslednjo informacijo:

  Družba Fenolit d.d. je dne 23.01.2017 pridobila 812 lastnih delnic izdajatelja z oznako FENR, iz katerih nima glasovalnih pravic, zato po pridobitvi lastnih delnic skupno število vseh delnic z oznako FENR, ki imajo glasovalno pravico, znaša 316.141.

  Fenolit d.d.

  Breg pri Borovnici

 • 26.01.2017

  Objava informacij glede lastnih delnic javne družbe

  Skladno s 125. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Fenolit, sintetične smole in umetne mase, d.d., Breg 22a, 1353 Borovnica (v nadaljevanju: Fenolit d.d.) objavlja naslednjo informacijo:

  Družba Fenolit d.d. je dne 23.01.2017 pridobila 812 lastnih delnic z oznako FENR, tako da ima sedaj družba 20.636 (6,13%) lastnih delnic.

  Fenolit d.d.

  Breg pri Borovnici

 • 30.12.2016

  Objava glede spremembe skupnega števila delnic z glasovalno pravico

  Skladno s 126. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Fenolit, sintetične smole in umetne mase, d.d., Breg 22a, 1353 Borovnica (v nadaljevanju: Fenolit d.d.) objavlja naslednjo informacijo:

  Družba Fenolit d.d. je dne 02.12.2016 in 05.12.2016 pridobila 19.824 lastnih delnic izdajatelja z oznako FENR, iz katerih nima glasovalnih pravic, zato po pridobitvi lastnih delnic skupno število vseh delnic z oznako FENR, ki imajo glasovalno pravico, znaša 316.953.

  Fenolit d.d.

  Breg pri Borovnici

 • 7.12.2016

  Objava informacij glede lastnih delnic javne družbe

  Skladno s 125. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Fenolit, sintetične smole in umetne mase, d.d., Breg 22a, 1353 Borovnica (v nadaljevanju: Fenolit d.d.) objavlja naslednjo informacijo:

  Družba Fenolit d.d. je dne 02.12.2016 in 05.12.2016 pridobila 19.824 lastnih delnic z oznako FENR, tako da ima sedaj družba 19.824 (5,89%) lastnih delnic.

  Fenolit d.d.

  Breg pri Borovnici

 • 7.10.2016

  Informacija za javnost

 • 22.9.2016

  IZJAVA ZA JAVNOST

  V družbi Fenolit d.d. je v torek, 06.09.2016, potekala Taktična vaja gašenja izmišljenega požara skladiščene vnetljive snovi. Glavni namen vaje je bil preverjanje usposobljenost enot in primernost njihovega odziva v primeru industrijske nesreče. Gasilcem podjetja Fenolit d.d. so pri posredovanju v simulaciji nesreče z nevarno snovjo priskočile na pomoč enote GD Borovnica in GD Breg-Pako. Ker so bili v scenariju domnevne nesreče predvideni tudi poškodovanci, se je pozivu za interveniranje odzvala tudi ekipa prve pomoči GD Borovnica. Vaje se je udeležilo skupno blizu 40 gasilcev in reševalcev. Izvedbo vaje so opazovali poveljnik Gasilske zveze Vrhnika, poveljnik borovniškega poveljstva, župan občine Borovnica in vodstvo podjetja. Enote so uspešno pogasile izmišljen požar.

  Vaja je bila uspešno izvedena, kar potrjuje, da v podjetju znamo in zmoremo pravilno postopati ob morebitnem pojavu nesreče, s tem pa izkazujemo svoje odgovorno ravnanje do celotnega okolja, v katerem izvajamo svojo poslovno dejavnost.

  Vodstvo podjetja je ob druženju z visokim gostom županu, g. Bojanu Čebeli predstavilo del moderne ter sodobno opremljene in avtomatizirane proizvodnje.

 • 15.7.2016

  Sklic skupščine delničarjev družbe Fenolit d.d. dne 19.8.2016

 • 30.6.2016

  Objava glede spremembe skupnega števila delnic z glasovalno pravico

  Skladno s 126. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Fenolit, sintetične smole in umetne mase, d.d., Breg 22a, 1353 Borovnica (v nadaljevanju: Fenolit d.d.) objavlja naslednjo informacijo:

  Na podlagi sklepov skupščine družbe Fenolit d.d. z dne 10.06.2016 se je zaradi umika lastnih delnic družbe spremenilo število delnic družbe tako, da je osnovni kapital družbe sedaj razdeljen na 336.777 navadnih kosovnih imenskih delnic z oznako FENR, kar predstavlja novo skupno število glasovalnih pravic.

  Fenolit d.d.

  Breg pri Borovnici

 • 15.6.2016

  Objava informacij glede lastnih delnic javne družbe

  Skladno s 125. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Fenolit, sintetične smole in umetne mase, d.d., Breg 22a, 1353 Borovnica (v nadaljevanju: Fenolit d.d.) objavlja naslednjo informacijo:

  Skupščina družbe Fenolit d.d. je dne 10.06.2016 izglasovala umik 51.894 (13,35%) lastnih delnic izdajatelja z oznako FENR, tako da sedaj družba nima lastnih delnic.

  Fenolit d.d.

  Breg pri Borovnici

  Objava informacij o spremembi pomembnih deležev

  Skladno s 124. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Fenolit, sintetične smole in umetne mase, d.d., Breg 22a, 1353 Borovnica (v nadaljevanju: Fenolit d.d.) objavlja naslednji informaciji:

  Družba Fenolit d.d. je kot izdajatelj delnic z oznako FENR dne 15.06.2016 prejela Obvestilo o spremembi pomembnega deleža delničarja družbe Žibret laminati d.o.o., v katerem navaja, da je skupščina družbe Fenolit d.d. dne 10.06.2016 izglasovala umik lastnih delnic izdajatelja z oznako FENR, tako da je sedaj osnovni kapital razdeljen na 336.777 navadnih kosovnih imenskih delnic, zato se je pomembni delež zavezanca za obveščanje povečal iz 49,74% na 57,40%.

  Družba Fenolit d.d. je kot izdajatelj delnic z oznako FENR dne 15.06.2016 prejela Obvestilo o spremembi pomembnega deleža delničarja Slavka Žibreta, v katerem navaja, da je skupščina družbe Fenolit d.d. dne 10.06.2016 izglasovala umik lastnih delnic izdajatelja z oznako FENR, tako da je sedaj osnovni kapital razdeljen na 336.777 navadnih kosovnih imenskih delnic, zato se je pomembni delež zavezanca za obveščanje povečal iz 27,01% na 31,17%.

  Glede na izglasovani umik lastnih delnic so se povečali pomembni deleži oz. odstotki glasovalnih pravic tudi vsem ostalim delničarjem družbe Fenolit d.d.

  Fenolit d.d.

  Breg pri Borovnici

 • 31.3.2015

  Konec meseca februarja smo zaključili izvajanje operacije Razvoj PF smole in duroplasta iz tekočega lesa – Borofen 1x, ki smo jo izvajali okviru projekta Krepitev razvojnih oddelkov v raziskovalnih organizacijah (KROP 2013). Operacija je delno sofinancirana v okviru Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 4. razvojne prioritete: »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« in Prednostne usmeritve 4.3. :»Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti«. Raziskovalna skupina vključuje 6 članov (od tega so 3 sofinancirani iz naslova javnega razpisa), ki pokrivajo naslednja področja:

  - elektronske komponente in tehnologije,

  - materiali (polimerni materiali),

  - mehanika,

  - ekonomija (ekonomske vede ter

  - pravo.

  Namen in cilj projekta:

  Namen projekta Razvoj PF smole in duroplasta iz tekočega lesa – Borofen 1X je razvoj novega polimernega materiala - nove vrste bakelitne mase oz. duroplasta, ki bo namenjen predvsem avtomobilski industriji. Za razvoj tega novega produkta je bilo ključnega pomena razvoj inovativnega postopka utekočinjanja lesa ter razvoj novega polimera Borofen 1X, ki bosta cilj dela nove razvojno raziskovalne skupine podjetja Fenolit d.d..

  Rezultati:

  Rezultat projekta je nov izdelek iz PF smole in duroplasta iz tekočega lesa – Borofen 1X, gre za inovativen duroplast, narejen iz obnovljivih surovin (s poudarkom na trajnostnem razvoju), cenejši, z izboljšanimi lastnostmi, ki bo omogočal kupcu skrajšati ciklus predelave, predvsem v avtomobilski industriji.

  Tehnične značilnosti:

  - Operacija Razvoj PF smole in duroplasta iz tekočega lesa – Borofen 1X, ki jo izvaja podjetje Fenolit d.d., je delno sofinancirana iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013 in delno s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT).

  - Operacija se je izvajala od 17. 1. 2014 do 28. 2. 2015.

  - Kontaktna oseba za informacije o izvajanju operacije je Nina Žibret.

  Člani projekta:

  - Slavko Žibret - vodja raziskovalne skupine

  - Nina Žibret – pomočnica vodje raziskovalne skupine

  - dr. Čolovič Marija

  - Darko Rašič

  - Nejc Cvilak

  - Tadej Kajtna.

 • 10.1.2014

  Objava informacij o spremembi pomembnih deležev

  Skladno z zahtevo Agencije za trg vrednostnih papirjev, ki smo jo prejeli dne 09.01.2014, družba Fenolit, sintetične smole in umetne mase, d.d., Breg 22a, 1353 Borovnica (v nadaljevanju: Fenolit d.d..), na podlagi 18. člena Sklepa o informacijah o pomembnih deležih (Uradni list RS, št. 106/2007 in 33/2008) in 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja naslednjo informacijo o spremembi deležev:

  Družba Fenolit d.d. je kot izdajatelj delnic z oznako FENR dne 27.11.2013 prejela Obvestilo o spremembi deležev od svojih delničarjev družbe Efcom d.o.o. Loška cesta 13, 1358 Log pri Brezovici, Ota Ermana, ki je predsednik nadzornega sveta družbe Fenolit d.d., in Slavka Žibreta, ki je generalni direktor družbe Fenolit d.d. Iz navedenih obvestil izhaja, da je dne 21.11.2013 Slavko Žibret pridobil 20.434 delnic FENR, kar predstavlja 5,257402791 % vseh delnic, da ima tako skupaj v lasti 104.985 delnic FENR, kar predstavlja 27,01127689 % vseh delnic FENR. Oto Erman in družba Efcom d.o.o. po odsvojitvi nimata več delnic FENR.

  Fenolit d.d.

  Breg pri Borovnici