Fenolit d.d.

Ravnanje z okoljem

V družbi Fenolit d.d. vodimo in uresničujemo tako poslovno politiko, katere najpomembnejše vodilo in poslanstvo so ekološko čisti tehnološki postopki in skrb za okolje.

Najpomebnejši pristop pri izvajanju naše poslovne dejavnosti je preprečevanje vseh vrst vplivov na okolje. Zagotovljene imamo učinkovite ekološko čiste tehnolške postopke, ki delujejo v zaprtih in hermetiziranih sistemih, tako da ni škodljivih vplivov na okolje. Uvedene imamo sodobne analitske metode in analitske aparature ter laboratorije, s pomočjo katerih vodimo čistilne naprave. Za stalno skrb za okolje imamo zaposlene visoko strokovne kadre.

Za zaključek naj poudarimo, da imamo uprava in vsi zaposleni visoko ekološko zavest in kulturo, da dosegamo odlične rezultate in vsa naša ekološka prizadevanja, rezultati in investicije so dokaz pozitivnega ter odgovornega odnosa družbe do našega naravnega okolja.